Výhled na kapitálový trh pro rok 2022: Erste Asset Management je optimistická – oživení pokračuje navzdory covidu, inflaci a problémy s dodávkami

 

Investiční společnoste Erste Asset Management (Erste AM) je optimistická ohledně ekonomického oživení v důsledku globální pandemie pokračující v roce 2022. I když ekonomika již neporoste stejným tempem jako v roce 2021, očekávané tempo růstu ve výši 5 % je stále jasně nad potenciálem, jak vysvětlil investiční ředitel Erste AM Gerold Permoser na tiskové konferenci k výhledu kapitálového trhu na rok 2022.

 

Oživení tažené soukromým sektorem

„Ve srovnání s dřívějšími recesemi se nám tentokrát podařilo z krize vzpamatovat poměrně rychle. Rozhodujícím faktorem pro to byla měnová a fiskální politika centrálních bank a vlád, které podporovaly silné oživení ekonomiky a trhu práce po celý rok 2021,“ zdůrazňuje Permoser.

Oživení, které bylo taženo převážně soukromým sektorem, by mělo pokračovat také v roce 2022, Také spotřebitelská poptávka by měla zůstat vysoká. Naskladnění zásob, které byly po pandemii prázdné, by mělo mít pozitivní dopad na poptávku v roce 2022.

I když existovalo riziko neúspěchů způsobených dalšími vlnami covidu, bylo méně významné než v minulosti. Další riziko spojené s optimistickou prognózou bylo založeno na udržitelně vysoké míře inflace, která následně vyvíjela tlak na centrální banky, aby zpřísnily měnovou politiku dříve, než se aktuálně očekává.

Silný růst cen byl způsoben především situací způsobenou nedostatkem komodit, polovodičů a nákladů na dopravu. Tato situace by měla být vyřešena v první polovině roku 2022.

Čína s novou strategií růstu

Čína je základním pilířem pokračujícího hospodářského oživení. Pevně řízená ekonomická mocnost restrukturalizuje svou ekonomiku a zaměřuje se na posílení domácí ekonomiky a nezávislosti.

Toho má být dosaženo soustředěním se na klíčová odvětví, finanční stabilitu a stabilitu trhu s nemovitostmi, velké investice do dekarbonizace a vyrovnávání silné nerovnosti v příjmech. I když tato změna orientace v krátkodobém horizontu pohltí tempo růstu Číny, bude pozitivní pro její dlouhodobé vyhlídky růstu.

Čína tak může zůstat motorem globální ekonomiky, ale těžit z toho budou jen ty sektory, které jsou propojené se spotřebou (na rozdíl od sektoru nemovitostí nebo exportu).

 

Změna kurzu monetární politiky

S postupujícím oživením a soukromým sektorem, který začne přebírat důležitější roli, budou centrální banky postupně omezovat extrémně podpůrnou měnovou politiku, kterou v posledních dvou letech prováděly.

Zejména aktuálně vysoká míra inflace zrychlila tlak na centrální banky, mnohem více než na začátku roku. Na rozvíjejících se trzích, kde jsou inflační očekávání méně pevně ukotvena a centrální banky jsou často méně politicky nezávislé, bylo mnoho centrálních bank nuceno utáhnout měnové otěže.

 

Cena akcií se v roce 2021 zvyšuje především kvůli růstu zisků

V roce 2021 se zisky společnosti zotavily rychleji a výrazněji než ve srovnatelných fázích v nedávné minulosti. V důsledku toho se valuace společností meziročně příliš nezměnily i přes růst cen akcií.

Akcie proto budou i nadále hrát důležitou roli v portfoliích Erste AM. Permoser: "Očekáváme, že zisky firem budou v roce 2022 nadále růst, ale s nižším tempem, než jsme viděli letos." Počítáme s tempy růstu kolem nominálního ekonomického růstu (tedy 5 až 10 % ve vyspělém světě).

To znamená, že investoři do akcií by mohli očekávat výnosy v tomto rozsahu, v neposlední řadě proto, že existuje jen velmi málo alternativ. Státní dluhopisy zůstávají neatraktivní kvůli úrokovému riziku. "A očekáváme, že se výnosy ve scénáři oživení zvýší."

Aktiva ve správě Erste Asset Management zaznamenala v roce 2021 silný růst

Vzestupný trend objemu aktiv spravovaných Erste Asset Management zůstal v roce 2021 nedotčen. Na konci října činila celková aktiva ve správě 74,7 mld. EUR, což znamená, že ve srovnání s rokem 2020 vzrostla o 9,5 %.

Objemy v různých investičních segmentech jsou poměrně vyrovnané: největší podíl mají smíšené fondy (20,5 mld. EUR), následované dluhopisovými fondy   (19,7 mld. EUR) a akciovými fondy (16,5 mld. EUR). „Fondy, které poskytují komplexní správu aktiv i při nízkých počátečních investicích, udržitelné fondy a hlavní pilíř našeho portfolia, realitní fondy, významně přispěly k tomuto růstu,“ říká Heinz Bednar, generální ředitel Erste AM.

Čistá aktiva ve správě vzrostla tento rok ke konci listopadu 2021 o 3,3 mld. EUR. Erste AM zaznamenala největší nárůsty v Rakousku, České republice a na Slovensku. Udržitelné investiční fondy s 14,3 mld. EUR spravovaných aktiv se staly ještě důležitějšími.

Nařízení EU o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v sektoru finančních služeb tento proces urychlilo. V dlouhodobém horizontu budou investice do ochrany klimatu a životního prostředí narůstat na pozadí cílů snížení CO2 stanovených na konferenci o klimatu (např. odchod z uhlí), agresivních plánů nové německé vlády na dekarbonizaci a eko-sociální daňová reforma v Rakousku. "Očekáváme, že tyto příklady vytvoří precedenty v celé Evropě."