Portrét fondu Stock Small Caps

Odborný časopis FOND SHOP připravil článek o našem akciovém fondu.Jak dopadl si můžete přečíst zde.