Pozastavení obchodování s podílovými listy fondu ERSTE BOND DANUBIA

 

Na základě politické situace a s ní spojenou nejistotou týkající se fungování Moskevské burzy je pro uvedený fond pozastaveno obchodování a pozastavení výpočtu kurzu podílových listů fondu ERSTE BOND DANUBIA. Opětovné zahájení obchodování bude oznámeno neprodleně.