ERSTE BOND DANUBIA - obnovení výpočtu hodnoty podílového listu fondu

 

Výpočet cen a obchodování s podílovými listy fondu ERSTE BOND DANUBIA bude obnoveno 16. března 2022.

Podrobnosti:

Všechny objednávky (nákupy a prodeje) přijaté od dnešního dne do 15. března 2022 v 15:00 (uzávěrka) nebo 15:45 (u objednávek prostřednictvím systémů napojených na depozitní banku, zejména příkazy zadané v pobočkách Erste Bank der oesterreichische Sparkassen AG a Sparkassen) budou vypořádány za cenu fondu od 16. března 2022.

Doposud shromážděné příkazy budou také vypořádány za cenu fondu od 16. března 2022. Všechny následující příkazy budou vypořádány v souladu s body 10 a 11 prospektu fondu.

Informace o ceně ruských cenných papírů obsažených v majetku fondu:

Všechny cenné papíry budou oceněny podle pravidel oceňování Erste AM nebo v souladu s bodem 13 prospektu fondu.