Oznámení o sloučení a změně názvu fondů

Fond premium Invest Basis (zanikající fond) se slučuje s fondem YOU INVEST balanced (nový název YOU INVEST GREEN balanced, přejímající fond) s účinností ke dni 28. 7.2022

Podílníci budou o sloučení a o změně statutu fondu informováni přímo dle § 133 rakouského zákona o investičních fondech z roku 2011.

Dne 28.7.2022 fond premium Invest Basis zaniká.

Směnny poměr podílových listů fondů:

"premium Invest Basis" -> "YOU INVEST balanced"

AT0000506019 do AT0000A11FA1 - 1 : 0,104056 

AT0000506027 do AT0000A11FB9 -  1: 0,113895

Další podrobnosti najdete zde:

https://urldefense.com/v3/__http://issuerinfo.oekb.at/dokument.htmldoc_id=173850__;!!OMGRPR5eiCE28w!tF6ZmLXBlcaNLJ53VW2OH2YIqxx7ZEQnjjxc450L6AKXUKK8FoF5VIN5VbFwZcbMjESZiJQfSLu_g6XUFA$

https://urldefense.com/v3/__http://issuerinfo.oekb.at/dokument.htmldoc_id=173861__;!!OMGRPR5eiCE28w!tF6ZmLXBlcaNLJ53VW2OH2YIqxx7ZEQnjjxc450L6AKXUKK8FoF5VIN5VbFwZcbMjESZiJQfSLs7fgOi9g$

a

https://urldefense.com/v3/__http://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=173794__;!!OMGRPR5eiCE28w!rIh1-PNhPcVv_sF-FXaQ9VbXcNULskGSWYV4HpiiOBRyF9k0RkXbkIsutyY4vrJ7_06N5yMggukFATwmPg$

https://urldefense.com/v3/__http://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=173820__;!!OMGRPR5eiCE28w!rIh1-PNhPcVv_sF-FXaQ9VbXcNULskGSWYV4HpiiOBRyF9k0RkXbkIsutyY4vrJ7_06N5yMggulS8p7BNA$