Pozastavení stanovování kurzu fondu ERSTE STOCK ISTANBUL

V dnech 11. – 12. 7. 2022 bude turecká burza uzavřená z důvodu svátku obětování-Kurban. Proto ve dnech 12. – 13. 7. 2022, nebude vypočítaná hodnota podílového listu fondu ERSTE STOCK ISTANBUL.

Hodnota podílového listu ERSTE STOCK ISTANBUL připadající na toto období bude následně vypočtena a zveřejněna dne 14. 7. 2022.