Investujeme, ale i pomáháme

 

Aktuální společenské problémy měnit pouhým mávnutím proutku nedokážeme, ale uvědomujeme si, že obzvlášť v dnešní náročné době je třeba pomáhat.

V rámci své každoroční charitativní a sponzoringové činnosti jsme se letos opět rozhodli podpořit vybrané subjekty, z jejichž činnosti cítíme společenský přínos. Do našeho výběru jsme zahrnuli obecně prospěšné organizace, se kterým bychom se s vámi chtěli stručně podělit.

 

I v tomto roce podporujeme neziskovou organizaci NAUTIS (Národní ústav pro autismus, z.ú.), se kterou spolupracujeme už 3 roky.

NAUTIS je největší specializovanou organizací zabývající se péčí o osoby s autismem v České republice.

Darem jsme také podpořili  Klub svobodných matek.

Klub svobodných matek je neziskovou organizací, zaměřenou na všechny matky samoživitelky, resp. svobodné matky v České republice.

Další námi podpořenou organizací je Nadace člověk člověku. Nadace člověk člověku (nadacecc.cz)

Nadace se zaměřuje na podporu rodiny, dětí, mládeže, handicapovaných a sociálně slabých. Nadace po dobu svého působení podpořila 74 neziskových organizací a čtyři rodiny.

A nakonec, stejně jako v minulém roce, i letos přispíváme na činnost a provoz Jizerské magistrály (Jizerská 50), která je významným sportovním dědictvím našich předků.