Výhled kapitálového trhu na rok 2023: Potenciál pro růst fondů po korekcích na trhu

·         Globální ekonomika by se mohla vyhnout recesi očekávané v roce 2023

·         Inflace dosahuje bodu zvratu

·         Výnosy dluhopisů již dlouho nebyly tak atraktivní jako nyní

·         Generální ředitel Erste AM Bednar: pokračující příliv aktiv navzdory náročným podmínkám na trhu

Po měsících tržních turbulencí vidí odborníci společnosti Erste Asset Management (Erste AM) navzdory globálním ekonomickým problémům světlo na konci tunelu. Investiční ředitel Erste AM Gerold Permoser na tiskové konferenci k výhledu kapitálového trhu na rok 2023 vysvětlil, že existuje šance, že předpovídaná recese v roce 2023 nenastane, a pokud ano, tak jen mírná, přestože historie a teorie hovoří proti ní. Nyní je čas chopit se příležitosti a využít nových příležitostí na akciových i dluhopisových trzích.

Těžký rok na kapitálových trzích

Jak vysvětluje Permoser, ekonomická a geopolitická nejistota ve světě, vysoká inflace, rostoucí výnosy a ekonomické obavy srazily trhy na kolena. Hovoří o obtížném roce, který investorům do fondů ponechal jen málo alternativ. "Jedinou třídou aktiv, které se v roce 2022 dařilo, byly komodity, z čehož těžil komoditní akciový fond Erste AM." Centrální banky se soustředí na boj s vysokou inflací, která zasáhla zejména Evropu a USA, méně však Čínu.

Nyní se objevují první náznaky, že jsme dosáhli vrcholu inflace a že v roce 2023 dojde k jejímu výraznému zmírnění. K tomu je zapotřebí mírný nárůst nezaměstnanosti. Permoser nevidí žádné jasné známky mzdově-cenové spirály. Inflace v Evropě je především důsledkem vysokých cen energií a války na Ukrajině. Erste AM považuje riziko inflace a recese v Evropě za vyšší než v USA z důvodu vysokých cen energií a životních nákladů. "Pokud dojde ke zmírnění nákladů na energie, inflace zpomalí, ale prozatím zůstane nad cílem centrální banky," uvedl Permoser.

Zvyšování úrokových sazeb potrvá do poloviny roku 2023

Vysoká inflace vedla ke změně režimu v politice centrálních bank: centrální banky se dostaly pod tlak, aby zpřísňovaly měnovou politiku rychleji, než se očekávalo. Extrémně podpůrná měnová politika prováděná po pandemii koronaviru se nyní krok za krokem omezuje. Zvyšování úrokových sazeb bude pravděpodobně pokračovat až do roku 2023. Společnost Permoser očekává, že do poloviny roku 2023 budou sazby fondů Fedu v USA činit 5 % a sazby klíčových úvěrů v Evropě 3 %. Podle akademických studií by se ekonomické tlumivé účinky zvyšování úrokových sazeb projevily se zpožděním zhruba 18 měsíců.

Návrat výnosů dluhopisů

Vzhledem k tomu, že výnosy dluhopisů již tento vývoj předvídají, Erste AM se domnívá, že výnosy jsou na atraktivní úrovni, která investorům kompenzuje globální rizika. Trhy pro investice s pevným výnosem mají větší potenciál růstu, než měly po dlouhou dobu. To platí zejména pro podnikové dluhopisy: v segmentu investičních dluhopisů se výnosy v současné době pohybují kolem 4 % v investičním stupni a kolem 7 % u podnikových dluhopisů s vysokým výnosem. Jak upozorňuje Permoser, "jedná se o atraktivní spready za předpokladu, že se výrazně nezvýší míra selhání".

"Pokud dojde ke zmírnění nákladů na energie, inflace zpomalí, ale prozatím zůstane nad cílem centrální banky."

Gerold Permoser, CIO

V důsledku silných korekcí jsou ocenění výrazně levnější než na začátku roku. "Akcie nejsou drahé, ale nejsou ani levné," říká Permoser a upozorňuje, že ve fázích, jako je ta současná, a vzhledem k rizikům nezdarů v recesi jsou dobrou volbou investice prostřednictvím fondových spořicích plánů, protože umožňují investorovi plynulejší vstupní cenu. Vyplatit se může i investice do smíšených fondů, které nabízejí výhody akcií a dluhopisů a zároveň rizikovou rezervu.

Heinz Bednar: spokojen s přílivem aktiv z pravidelných investic

Vynikající nárůst objemu, který Erste Asset Management zaznamenal v loňském roce, byl zpomalen důsledky války na Ukrajině, inflací a obratem úrokových sazeb. Objem spravovaných aktiv (v investičních fondech a ve správě aktiv) činil k 31. říjnu 2022 68,4 miliardy EUR (po 76,8 miliardy EUR na konci roku 2021).

Generální ředitel Erste Am Heinz Bednar je přesto se situací spokojen: "Prodej fondů v prvních deseti měsících byl nad očekávání. Po deseti letech téměř nepřetržitého růstu aktiv čelíme v letošním roce mimořádně obtížné situaci na trhu, kterou utrpěla výkonnost většiny tříd fondů."

Příliv prostředků od drobných klientů naznačuje, že investoři nemají obavy a sledují možnosti dlouhodobých výnosů, říká Bednar. "Naši klienti naštěstí zůstali fondům věrní i přes nepřízeň trhu a využili nižších cen k dodatečným nákupům, zejména v případě udržitelných, a především smíšených fondů." Stále častěji se tak děje prostřednictvím pravidelných investic, které zajišťují kontinuální příliv do našich fondů.

"Naši klienti zůstali fondům věrní i přes nepřízeň trhu."

Heinz Bednar, CEO

Aktiva v držení Erste AM jsou rozdělena do různých investičních kategorií. Největší podíl tvoří smíšené fondy ve výši 29,9 miliardy EUR (43 %), následují fondy s pevným výnosem ve výši 18,1 miliardy EUR (27 %), akciové fondy ve výši 14,7 miliardy EUR (22 %) a nemovitostní fondy ve výši 5,4 miliardy EUR (8 %). Význam udržitelných fondů roste ve všech třídách aktiv. Udržitelné fondy dosahují v Erste AM celkového objemu 15,4 miliardy EUR. Bednar: "Trend příklonu k udržitelným investičním fondům je nepřerušený, i když i ony v současném prostředí zaznamenaly ztráty po silných výsledcích z posledních let. To nás naplňuje optimismem, že při dobré náladě na trzích budou zisky mnohem vyšší".