To nejlepší z grafů – prázdninová edice

Christian Süttinger, CFA
Mnoho účastníků trhu si v létě dává pauzu, takže celková aktivita poněkud opadá a měsíce červenec a srpen jsou poněkud klidné. I když se tento efekt může snadno změnit v opačný, kdy selektivní negativní zprávy mohou způsobit nadměrné výkyvy na trhu, protože pohyby vyhodnocuje jen několik informovaných hráčů, sledujeme spíše náznaky, které naznačují, že v létě 2023 lze jít s klidným svědomím na pláž.

Jedním z aspektů, na který jsme zde na blogu opakovaně upozorňovali, je potenciální recese v USA, vyvolaná nikoliv ekonomickými potížemi ani krizí důvěry jako v letech 2008/2009, ale rychlým zvyšováním úrokových sazeb prováděným Federálním rezervním systémem. Ta jsou - a mají být - brzdou ekonomiky, protože utlumená aktivita odvádí tlak na inflační stranu. Mimořádná úroveň inflace v USA a v Evropě, kterou pozorujeme zhruba od roku 2021, nedává centrálním bankám jinou možnost než přijmout rozhodná opatření.

Recese v podstatě znamená, že ekonomika klesá po dobu půl roku. Než se však objeví spolehlivé hodnoty hospodářského růstu, uplyne několik měsíců, a i poté může dojít k revizím. Praxe "nowcastingu" se snaží tento aspekt zmírnit tím, že vychází z čerstvě získaných údajů o hospodářském růstu v reálném čase. Následující graf nabízí dvě vysvětlení: 1. význam hodnot nowcastingu (modrá čára) pro skutečný hospodářský růst (šedá čára) je uspokojivý a 2. současná hodnota je +2,3 % a je tedy daleko od terénu recese.

Hospodářský růst USA: "Nowcast"

Hospodářský růst USA: "Nowcast"

Od odeznění pandemie COVID byl hospodářský růst měřený Nowcastem od ledna do července 2022 skutečně pouze záporný. Recese je významnou ekonomickou událostí, protože obvykle přichází s vysokou nezaměstnaností, což vyvolává sociální napětí, a protože se mohou propadnout zisky podniků, což má odpovídající důsledky pro burzy. V pandemických letech dosáhl koncept nowcastingu svých limitů, přičemž hodnoty jsou obtížně zařaditelné. Proto jsme tuto oblast v grafu ponechali prázdnou.

Takzvaný "index mizérie", který sčítá inflaci (v %) a nezaměstnanost (v %), je měřítkem stresu, jemuž čelí obyvatelstvo. Následující graf ukazuje, že náš svět byl i po pandemii vystaven bídě více než dost. Vítanou zprávou za těchto okolností je, že napětí nyní polevuje a inflace klesá. Zajímavé je, že míra nezaměstnanosti v tomto období k zátěži příliš nepřispěla, protože v mezinárodním měřítku panuje nedostatek pracovních sil. Nejvyšší míru bídy vykazuje v tuto chvíli nadále Velká Británie.

Index "mizérie": inflace plus nezaměstnanost

V grafu je nápadný masivní nárůst v USA v srpnu 2020. Ten byl způsoben tím, že v průběhu výluky byli pracovníci skutečně propuštěni (a brzy znovu přijati), na rozdíl od Evropy, kde se k modelům pracovní doby přistupovalo jako k překlenovacímu mostu.

Z ekonomického hlediska by měla být inflace a míra klíčových úvěrů srovnatelná. Tyto dva grafy ukazují, že americký Federální rezervní systém tento úkol v tuto chvíli zvládl: linie pro inflaci (modrá) a úrokové sazby (tyrkysová) se již protínají. Naproti tomu evropská centrální banka má pravděpodobně před sebou ještě nějakou cestu.

Spotřebitelské ceny USA a sazba Fed Funds

V eurozóně se spotřebitelské ceny a klíčové sazby úvěrů (zatím) nesblížily: