Naděje na měkké přistání

Gerhard Winzer

Ekonomické údaje jsou smíšené. Zatímco v eurozóně jsou hlášeny záporné ukazatele růstu, v Číně se objevují slabé známky stabilizace. Naopak USA vynikají pozitivními údaji. Očekává se, že hrubý domácí produkt Spojených států poroste zvláště silně ve třetím čtvrtletí. Modelový odhad Federální rezervní banky v Atlantě se drží na úrovni čtvrtletního růstu 5,7 % extrapolovaného na celý rok. Minulý týden vynikl růst osobní spotřeby očištěný o inflaci za měsíc červenec, který dosáhl 0,6 %. To je srovnatelné s dlouhodobým údajem 0,2 %. Je to však právě zlepšení na nabídkové straně ekonomiky, které posílilo naděje na měkké přistání.

Jak definovat "měkké přistání"?

Tento scénář popisuje vývoj, při kterém dochází k poklesu inflace bez výrazného zvýšení míry nezaměstnanosti. To je možné, pokud dojde ke zlepšení na nabídkové straně ekonomiky. V zásadě to znamená především více pracovníků (vyšší účast na trhu práce) a vyšší růst produktivity.

Šoky na straně nabídky

Demografický vývoj (stárnutí populace), pandemie (problémy v dodavatelských řetězcích a nedostatek pracovních sil), válka na Ukrajině (nedostatek energie a potravin) a obecněji zhoršení na geopolitické úrovni, zejména mezi USA a Čínou a Západem a Ruskem (friend- a nearshoring, protekcionismus), vedly k vícenásobnému a současnému zhoršení situace na straně nabídky. Každý z těchto šoků má inflační účinek. To zesílilo a prodloužilo inflační účinky extrémně expanzivních opatření měnové a fiskální politiky na počátku pandemie (helicopter money).

Rostoucí míra participace v USA

V současné době je trh práce v USA, stejně jako v mnoha jiných zemích, velmi napjatý. Míra nezaměstnanosti je velmi nízká a počet volných pracovních míst velmi vysoký. Zároveň stagnuje produktivita práce. Nyní v měsíci srpnu se míra účasti na trhu práce osob starších 16 let zvýšila na 62,8 % z 62,6 % v červenci. Hodnota se tak dále přiblížila předpandemické hodnotě 63,3 % (únor 2020). Nejnižšího bodu bylo dosaženo v dubnu 2020 na úrovni 60,1 %. U věkové kohorty 25-54 let (prime age) se míra participace pohybuje nad předpandemickou hodnotou již od února (únor 2020: 83,0 %, srpen 2023: 83,5 %).

Rostoucí míra nezaměstnanosti bez recese

Míra nezaměstnanosti v srpnu vzrostla na 3,8 % z 3,5 % v předchozím měsíci. Za normálních okolností by se jednalo o znepokojivý trend. V minulosti, když míra nezaměstnanosti začala růst z nízké úrovně, taková tendence rychle a silně pokračovala, a nakonec vedla k recesi. Tuto dynamiku shrnuje Sahmovo pravidlo, které vypracovala ekonomka Claudia Sahmová. Tentokrát však byl nárůst míry nezaměstnanosti způsoben spíše zvýšením míry účasti než poklesem zaměstnanosti. Růst zaměstnanosti (Nonfarm Payrolls) sice klesá, ale stále je dobrý a činí 150 tisíc měsíčně (poslední tříměsíční průměr). Celkově dosavadní údaje popisují uvolnění na trhu práce bez recese.

Méně volných pracovních míst

Dále zpráva o volných pracovních místech (JOLTS report) ukázala další pokles. V měsíci červenci se počet volných pracovních míst snížil na 8,8 mil. Toto číslo je stále výrazně vyšší než počet nezaměstnaných (v červenci 5,8 mil.). V březnu 2022 však byla nerovnováha na trhu práce ještě větší (12 milionů volných pracovních míst oproti 6 milionům nezaměstnaných). Takzvaná Beveridgeova křivka, která popisuje vztah mezi nabídkou (nezaměstnaní) a poptávkou (volná místa) na trhu práce, naznačuje postupné uvolňování při současně stále napjatém trhu práce.

Vyšší produktivita

V souvislosti s pandemií došlo k silnému narušení produktivity. Ve 2. čtvrtletí 2023 byla úroveň produktivity práce stále na stejné úrovni jako ve 3. čtvrtletí 2020, ale 3,7% (anualizovaný) mezičtvrtletní nárůst ve 2. čtvrtletí na stále 1,3% anualizovaný nárůst je povzbudivý. Překvapivě silné ukazatele růstu HDP ve třetím čtvrtletí ukazují na další zvyšování produktivity.

Tentokrát by to mohlo být jinak

Souhrnně řečeno, statistiky (pravděpodobnost) stále naznačují tvrdé přistání (recesi) ekonomiky. V minulosti výrazné zvýšení sazeb často vyvolalo právě recesi. Rostoucí míra participace, klesající počet volných pracovních míst doprovázený jen mírným nárůstem míry nezaměstnanosti a vyšší produktivita jsou však povzbudivými signály pro měkké přistání.