Investice do dluhopisů

Johann Griener

Investování na trhu s dluhopisy znamená:

  • investovat svůj kapitál do emitenta a důvěřovat, že slíbené úrokové platby (nebo "kupón") a splacení (umoření) budou provedeny včas a v plné výši, a
  • sledovat rating emitenta, tj. schopnost a ochotu dlužníka platit.

Slíbené úrokové (kupónové) platby by nikdy neměly být jediným důvodem investice. Důležitější, než dosažitelný úrok je jistota úplného splacení na konci splatnosti. V tomto článku se podíváme na aktuálně dosažitelné výnosy různých ratingových segmentů a na spread, úrokovou prémii, které lze dosáhnout u podnikových dluhopisů.

Korporátní dluhopisy nabízejí spread oproti státním dluhopisům

Pro mnoho soukromých investorů jsou podnikové dluhopisy oblíbenější než státní dluhopisy, protože nabízejí úrokovou prémii (spread) ve srovnání se státními dluhopisy se stejnou zbývající dobou do splatnosti. Jak vysoký je však tento spread a jaké dluhopisy by měly sloužit jako referenční?

Před investováním na trhu úrokových sazeb je důležité vědět, že žádný emitent dobrovolně neplatí vyšší úrok, než musí. Jako referenční bod a základ lze použít (kreditně) bezpečný státní dluhopis se srovnatelnou splatností. Vyšší úroková sazba, než tato by měla pokrýt rizika příslušného emitenta. Obvykle je riziko selhání investory hodnoceno jako riziko s nejvyšší prioritou.

Hodnocením tohoto rizika se zabývají ratingové agentury. Analyzují emitenta a poté dluhopisu přidělí úvěrový rating. Tento rating má obvykle podobu písmen, přičemž "AAA" (trojité A) je nejlepší možný rating. S nižším ratingem je tedy spojeno vyšší riziko selhání, které by mělo být kompenzováno odpovídajícím vyšším výnosem.

Výnosy společností v eurozóně podle ratingové třídy

Podívejme se nejprve na výnosy podnikových dluhopisů různých ratingových segmentů. Vzhledem k tomu, že existuje mnoho různých společností, použijeme indexy, které představují široké rozpětí zbývající doby do splatnosti pro příslušný segment.

Na první pohled můžeme vidět mnoho čar. Při pohledu na graf zdola nahoru můžeme vidět následující:

  • Výnos německého dluhopisu Bund (tj. německého státního dluhopisu; zobrazen jako plocha) je ve srovnání nejnižší, protože představuje nejlepší úvěrový rating.
  • Eurové podnikové dluhopisy s ratingem AAA (index BOFA) v současné době nabízejí přibližně o 1 % vyšší výnos než německý Bund.
  • Čím výše jdeme (graf BOFA indexy až po "BBB"), tím vyšší je výnos.
  • Z grafu je také patrné, že výnosy se v čase mění, ale třídy s nižším úvěrovým ratingem obvykle musí nabízet vyšší výnosy, protože investoři požadují kompenzaci rizika.

Rozpětí jako kompenzace rizika

V horním grafu jsme viděli, že nominální výnosy v čase kolísají. Ve druhém kroku nás zajímá riziková prémie (spread), protože ta udává nadvýnos, který očekáváme od rizikovější investice. Zde jsme z výše uvedeného příkladu vybrali segment s úvěrovým ratingem BBB.

Z výše uvedeného grafu si můžeme snadno sami vypočítat aktuální rozpětí (údaje z indexů):

+ BBB yield BBB

4.63 %

– 5Y yield German Bund

2,59 %

Spread:

2.04 %

Investoři do dluhopisů by se však měli zajímat nejen o aktuální, ale i o historické rozpětí. Koneckonců, jak jinak by měl člověk posoudit, zda je momentálně správný čas na nákup?

V grafu vidíme, že rozpětí podléhá v čase výkyvům, ale v současné době má tendenci se pohybovat v horním pásmu. Jedná se o výpočty z indexu, který pokrývá širokou škálu různých dluhopisů ze stejného úvěrového segmentu a poskytuje investorům hrubou orientaci. Údaje pro jednotlivé dluhopisy se mohou odpovídajícím způsobem lišit vzhledem k jejich struktuře (např. emitent, země, splatnost atd.).

Závěr: Investice do dluhopisů vyžadují více know-how než jen znalost kupónových plateb.

V tomto článku jsme chtěli poskytnout určité podklady pro výběr podnikových dluhopisů. Ukázali jsme, že výnosy a spready se v čase mění. V průběhu času se však může měnit i úvěrové hodnocení. Může dojít ke snížení nebo zvýšení ratingu. To má zase přímý dopad na výnos příslušného dluhopisu.

Pro soukromé investory není výběr a hodnocení jednotlivých dluhopisů jednoduchou záležitostí, protože:

  1. Úrokové trhy jsou v neustálém pohybu a výnosy se mohou velmi rychle měnit, například v důsledku ekonomických vlivů.
  2. U všech jednotlivých dluhopisů, ale zejména u dluhopisů s delší splatností, musí soukromí investoři zvážit mnoho proměnných. To může být jedním z důvodů, proč soukromí investoři často dávají přednost emisím podnikových dluhopisů s relativně krátkou splatností.
  3. Ti, kteří si nejsou jisti výběrem jednotlivých dluhopisů, mohou investovat do dluhopisových fondů (označovaných také jako fondy s pevným výnosem), kde odborníci posuzují jednotlivé cenné papíry a kombinují je do široce diverzifikovaného fondu.

Tento článek nepředstavuje investiční doporučení ani investiční poradenství podle příslušných právních předpisů. 
Všechny uvedené informace jsou pouze informativní a nezávazné.
Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, jejich minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Stanovené investiční cíle nejsou zaručeny s ohledem na nepředvídatelné výkyvy na finančních trzích.