Nedělní parlamentní volby v Polsku
Co bude po nich?

Anton Hauser

V Polsku se budou 15. října konat parlamentní volby. Zatímco národně-konzervativní PiS získala v posledních volbách v roce 2019 absolutní většinu v dolní komoře parlamentu, tentokrát je výsledek otevřenější. Přestože PiS („Prawo i Sprawiedliwość“, tedy „Právo a Spravedlnost“) si v průzkumech drží jasné vedení s 36-38 % hlasů a rostoucí podporou voličů, nedosahuje absolutní většiny.

Tento vzestupný trend šel především na úkor krajně pravicové Konfederace (10-12 %), která je po volbách považována za potenciálního vládního partnera PiS. Umírněný opoziční blok (Občanská platforma PO (30 %), Třetí cesta (8-10 %), Levice (5-8 %)) dosáhl v posledních týdnech v průzkumech převážně stabilních výsledků.

Volební systém upřednostňuje větší strany

Polský volební systém do dolní komory parlamentu rozděluje křesla podle systému poměrných kandidátních listin, který upřednostňuje větší strany. Aby se koalice kvalifikovala, musí překonat 8% práh, zatímco 5% práh je relevantní pro jednu stranu. Levice kandiduje v těchto volbách jako jedna strana a zdá se relativně jisté, že překoná 5% překážku. Naproti tomu Třetí cesta je koalice, a tato aliance má proto těžší vstup do parlamentu.

PiS se snaží ve volební kampani bodovat rozdělováním štědrých sociálních dávek a protiunijním postojem. V souladu s tím učinila národní obranu a migraci hlavními problémy kampaně. Úspěch opoziční PO ve volbách naopak do značné míry závisí na tom, jak silně dokáže mobilizovat zejména voličky. Menší strany/bloky trpí silnou polarizací a nemohou v průzkumech získat žádné zisky. Celkově průzkumy naznačují těsný výsledek. Několik vládních konstelací je tedy v rámci možností pro nové volební období.

Bude expanzivní měnová politika pokračovat?

V našem základním scénáři vede PiS většinovou nebo menšinovou vládu s pomocí Konfederace. V takovém případě bychom očekávali pokračování expanzivní měnové a fiskální politiky. Otázkou však zůstává, jak velká část předvolebních slibů se podaří splnit. Fiskální konsolidace se pravděpodobně zpomalí, přičemž rozpočtový schodek klesne z letošních 5,3 % HDP na pouhých 4,5 % HDP v roce 2024. Navíc jsou nepravděpodobné zablokované fondy EU z nástroje pro obnovu a odolnost a rozpočtu EU na období 2021–27 přijít už příští rok.

Peníze EU, pokud vyhraje opozice

V případě vítězství opozice očekáváme pozitivní reakci trhů. Hlavním důvodem je očekávané uvolnění 77 mld. EUR do fondů soudržnosti z rozpočtu EU na období 2021–27 a 36 mld. EUR do fondů z nástroje pro obnovu a odolnost. Vzhledem ke stejně přehnaným předvolebním slibům jak PO, tak potenciálních koaličních partnerů panuje vysoká míra nejistoty ohledně vyhlídek na rychlejší fiskální konsolidaci v roce 2024.

Složení výboru pro měnovou politiku centrální banky se změní pouze ve střednědobém horizontu. Členové jmenovaní převážně starou vládou by nepřijímali rozhodnutí zdaleka tak „provládní“ jako za vlády PiS.

Závěr

Parlamentní volby v Polsku probíhají na pozadí slábnoucí ekonomiky. Zvýšení úrokových sazeb v boji s mírou inflace, k němuž nedošlo od 90. let, a globální ekonomické zpomalení měly negativní dopad na agregátní poptávku: Polsko nezaznamenalo výraznější pokles spotřeby od roku 1996.

Míra inflace podpořená snižováním cen elektřiny a pohonných hmot se vrátila na jednociferné hodnoty. Tento vývoj umožní polské centrální bance realizovat další snížení úrokových sazeb. Poměrně expanzivní fiskální politika by zároveň měla vyvíjet tlak na výnosy místních vládních dluhopisů prostřednictvím vysoké emisní aktivity.

Výrazné oslabení zlotého předpokládáme pouze v případě, že se kombinace měnové a fiskální politiky stane příliš expanzivní nebo nárůst globální averze k riziku povede k útěku do bezpečných přístavů. Na druhé straně, podpořený vyrovnaným běžným účtem, by zlotý těžil z ekonomického oživení nebo, vzhledem k jeho blízkosti, z ukončení války na Ukrajině.

Tento článek nepředstavuje investiční doporučení ani investiční poradenství podle příslušných právních předpisů. 
Všechny uvedené informace jsou pouze informativní a nezávazné.
Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, jejich minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Stanovené investiční cíle nejsou zaručeny s ohledem na nepředvídatelné výkyvy na finančních trzích.