ERSTE BOND DANUBIA – odštěpení nelikvidních majetkových hodnot fondu ke dni 23. 11. 2023

U fondu ERSTE BOND DANUBIA dochází dne 23. 11. 2023 k odštěpení nelikvidní, neobchodovatelné části fondu. Tato část pod názvem „ABW ERSTE BOND DANUBIA – investiční fond v likvidaci“ bude zlikvidována ke dni 23. 11. 2023.  Za účelem odštěpení nelikvidních, ruských majetkových hodnot uvedeného fondu (§ 65 InvFG 2011) se pro tento uvedený fond od 20. 11. 2023 pozastavuje obchodování s podílovými listy. Zbývající, likvidní část fondu ERSTE BOND DANUBIA je od 24. 11. 2023 opět obchodovatelná.

 

Podílníci jsou o odštěpení přímo informování v souladu s § 133 InvFG 2011 (zákon o investičních fondech).

Podrobnosti k tomuto kroku naleznete pod odkazem:

ERSTE BOND DANUBIA:
Poměr odštěpené části bude následovat