Co je klíčová úroková sazba ECB?

Paul Severin

Klíčová úroková sazba (key interest rate) má zásadní vliv na výši úroků na spořicím účtu nebo na výši splátek při čerpání úvěru  v eurozoně i mimo ni. Klíčová úroková sazba Evropské centrální banky (ECB) je v současné době 4,50 % - to se však může změnit na zasedání ECB o úrokových sazbách ve Frankfurtu v nadcházejících měsících.

Trh očekává, že klíčové úrokové sazby budou v letošním roce sníženy poté, co inflační tlaky v posledních měsících postupně slábly. V tomto článku se zabýváme úlohou klíčové úrokové sazby ECB a tím, které její úrokové sazby jsou relevantní.

Jakou roli hraje klíčová úroková sazba ECB?

Klíčové úrokové sazby ovlivňují zejména úrokovou situaci na peněžním trhu, a tedy u instrumentů se splatností do jednoho roku. To znamená, že centrální banky svou úrokovou politikou řídí úroveň úrokových sazeb na krátkém konci. Například výnosová křivka německých státních dluhopisů, která dlouhou dobu přinášela záporné výnosy, se v důsledku posledního zvýšení úrokových sazeb centrální bankou změnila v kladné hodnoty.

Na obrázku je znázorněn graf aktuální výnosové křivky německých státních dluhopisů.

Úrokové sazby (známé také jako "výnosy") pro instrumenty s dlouhou splatností se počítají na kapitálovém trhu. Při výpočtu "výnosů" se zohledňují například aktuální denní ceny státních dluhopisů a úrokové platby z těchto dluhopisů ("kupóny"). Proto se úrokové platby ("kupóny") z dluhopisů liší od výnosů, protože ceny, a tedy i výnosy dluhopisů se denně mění, a to i po vteřinách,
v souladu s novými úrokovými očekáváními účastníků trhu.

Účastníci trhu analyzují, jaká rozhodnutí o úrokových sazbách lze od centrální banky očekávat, a podle toho jednají. Řídí se především vývojem inflace a ekonomickou situací. V posledních letech vystupují jako účastníci trhu s dlouhodobějšími dluhopisy také samotné centrální banky, které nakupují státní a podnikové dluhopisy. To je součástí nástrojů měnové politiky, které má centrální banka k dispozici.

Jaká je tedy klíčová úroková sazba?

Přísně vzato existuje několik klíčových úrokových sazeb ECB. Klíčová úroková sazba je zpravidla úroková sazba, za kterou si komerční banky v eurozoně i mimo ni mohou půjčovat peníze od ECB. Tato sazba je také známá jako hlavní refinanční sazba.

Úroková sazba ECB

 Vysvětlení

Aktuální úroveň
(k 11. 3. 2024)

Deposit rate

 Úroková sazba, za kterou komerční banky mohou uložit své peníze u ECB ve velmi krátké lhůtě (přes noc)

4.00 %

Hlavní refinanční sazba
(key interest rate)

 Úroková sazba, při které komerční banky si mohou půjčit peníze od ECB na jeden týden

4.50 %

Marginal rate

 Úroková sazba, za kterou si komerční banky mohou půjčit peníze od ECB s krátkou výpovědní lhůtou ("overnight")

4.75 %

 

Jak ovlivňuje klíčová úroková sazba úrokové sazby spořicích účtů?

Pokud centrální banka zvýší klíčovou úrokovou sazbu, obvykle se zvýší i úroková sazba nově uložených peněz, například na spořicím účtu. Klíčová úroková sazba tak ovlivňuje úrokové sazby spořicích či termínovaných účtů.

🔎 Pozadí

Klíčová úroková sazba ovlivňuje tzv. depozitní sazbu. Za tuto úrokovou sazbu mohou bankovní instituce ukládat prostředky u centrální banky ve velmi krátkém termínu (přes noc). Střadatelé se mohou orientovat na tuto depozitní sazbu, která je výrazně nižší než klíčová úroková sazba, resp. hlavní sazba financování.

Co určuje výši úrokových sazeb na vkladních knížkách?

Základem je úroková sazba z vkladů stanovená Evropskou centrální bankou pro komerční banky. Úroková sazba na spořicích knížkách navíc závisí na tom, zda je sjednána doba závazku nebo zda lze částku vybírat denně. Roli hraje také bonita banky, klientů a konkurence.

Stojí za to vědět

Na vkladních knížkách nemohou být záporné úrokové sazby. To však nyní, kdy ECB zvýšila úrokové sazby, již stejně nepřipadá v úvahu. Pro vkladní knížky existuje také ochranný štít: střadatele chrání systém pojištění vkladů. Vklady na spořicích a běžných účtech jsou chráněny až do výše 100 000 EUR na klienta a banku.

Jak klíčová úroková sazba ovlivňuje úročení úvěrů?

Klíčová úroková sazba ovlivňuje úrokovou sazbu z úvěrů prostřednictvím refinanční sazby, pokud jste si vzali úvěr s variabilní úrokovou sazbou. Úvěr s proměnlivou úrokovou sazbou se odvíjí od úrokových sazeb na krátkém konci, například od tříměsíční sazby peněžního trhu. Tato sazba peněžního trhu se pohybuje kolem klíčové úrokové sazby neboli refinanční sazby. Pokud máte úvěr s pevnou úrokovou sazbou, klíčová úroková sazba na něj nemá vliv.

Závěr

Nejdůležitější klíčovou úrokovou sazbou Evropské centrální banky je hlavní refinanční sazba. Pokud se tato sazba zvyšuje, znamená to, že úvěrovým institucím vznikají vyšší náklady na půjčování peněz od centrální banky. Úvěrové instituce zohledňují úrokové sazby a jejich změny při uzavírání nových smluv. Vzhledem ke konkurenci reagují banky v různé míře a různou rychlostí. Pro střadatele znamená zvyšování základních úrokových sazeb, že mohou očekávat vyšší úročení nových finančních prostředků.

Co určuje výši úrokových sazeb na vkladních knížkách?

Základem je úroková sazba z vkladů stanovená Evropskou centrální bankou pro komerční banky. Úroková sazba na spořicích knížkách navíc závisí na tom, zda je sjednána doba závazku nebo zda lze částku vybírat denně. Roli hraje také bonita banky, klientů a konkurence.

Stojí za to vědět

Na vkladních knížkách nemohou být záporné úrokové sazby. To však nyní, kdy ECB zvýšila úrokové sazby, již stejně nepřipadá v úvahu. Pro vkladní knížky existuje také ochranný štít: střadatele chrání systém pojištění vkladů. Vklady na spořicích a běžných účtech jsou chráněny až do výše 100 000 EUR na klienta a banku.

Jak klíčová úroková sazba ovlivňuje úročení úvěrů?

Klíčová úroková sazba ovlivňuje úrokovou sazbu z úvěrů prostřednictvím refinanční sazby, pokud jste si vzali úvěr s variabilní úrokovou sazbou. Úvěr s proměnlivou úrokovou sazbou se odvíjí od úrokových sazeb na krátkém konci, například od tříměsíční sazby peněžního trhu. Tato sazba peněžního trhu se pohybuje kolem klíčové úrokové sazby neboli refinanční sazby. Pokud máte úvěr s pevnou úrokovou sazbou, klíčová úroková sazba na něj nemá vliv.

Závěr

Nejdůležitější klíčovou úrokovou sazbou Evropské centrální banky je hlavní refinanční sazba. Pokud se tato sazba zvyšuje, znamená to, že úvěrovým institucím vznikají vyšší náklady na půjčování peněz od centrální banky. Úvěrové instituce zohledňují úrokové sazby a jejich změny při uzavírání nových smluv. Vzhledem ke konkurenci reagují banky v různé míře a různou rychlostí. Pro střadatele znamená zvyšování základních úrokových sazeb, že mohou očekávat vyšší úročení nových finančních prostředků.

Tento článek nepředstavuje investiční doporučení ani investiční poradenství podle příslušných právních předpisů. 
Všechny uvedené informace jsou pouze informativní a nezávazné.
Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, jejich minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Stanovené investiční cíle nejsou zaručeny s ohledem na nepředvídatelné výkyvy na finančních trzích.