Investiční tipy

TOP STOCKS

ESPA STOCK BIOTEC

TOP STOCKS akciový podílový fond řízený pomocí investiční strategie “focus investing” (investice do koncentrovaného portfolia akcií).

Fond investuje do akcií obchodovaných na vyspělých akciových trzích (zejména v USA, Kanadě a v Evropě).

Jednotlivé společnosti jsou vybírány pomocí metody nazývané „stock picking“ (aktivního výběru jednotlivých akcií s dlouhodobým růstovým potenciálem).

Měnové riziko je aktivně řízeno.

Vzhledem k investiční strategii je fond vhodný pro pravidelné investování a jako součást akciové části investičního portfolia.

STOCK SMALL CAPS

ERSTE BOND CORPORATE PLUS

STOCK SMALL CAPS je akciový otevřený podílový fond, který je určen pro dynamické investory s dlouhodobým investičním horizontem.

Fond investuje do koncentrovaného portfolia akcií vydávaných podniky s nižší tržní kapitalizací (tzv. Small Caps) obchodované na rozvinutých akciových trzích Evropy a Severní Ameriky.

Investování probíhá aktivním výběrem jednotlivých akcií pro dlouhodobé zhodnocení (tzv. Stock-picking). Portfolio fondu reprezentuje zpravidla alespoň čtyřicet různých investičních nápadů s přibližně stejnou váhou.

Riziko vyplývající z investic do lokálních měn je aktivně řízeno pomocí dostupných zajišťovacích instrumentů.

Vzhledem k investiční strategii je fond vhodný pro pravidelné investování. 

OPTIMUM

ESPA STOCK TECHNO

OPTIMUM je smíšený podílový fond, který představuje komplexní investiční portfolio.

Prostřednictvím inteligentní investiční strategie manažer fondu pružně reaguje na tržní vývoj a upravuje poměr konzervativní i dynamické složky portfolia. Díky tomu optimalizuje poměr mezi výnosovým potenciálem a kolísáním hodnoty fondu.

Konzervativní část portfolia mu dodává stabilitu a je tvořena konzervativními dluhopisy a nástroji peněžního trhu. Jejich podíl může v obdobích tržních výkyvů tvořit převážnou část portfolia až 80 %. Podíl dynamické složky (realitní investice, akcie a alternativní investiční nástroje) je pak významně snížen.

V období růstu dynamických aktiv inteligentní strategie fondu umožňuje podíl dynamické složky navýšit. Podíl dynamických aktiv bude udržován v neutrální váze na úrovni 50 %.

Měnové riziko je aktivně řízeno.

KONZERVATIVNÍ MIX FF

ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND

Smíšený fond KONZERVATIVNÍ MIX FF představuje komplexní investiční portfolio.

Fond optimálně rozkládá prostředky do více druhů aktiv, především do konzervativních dluhopisů a nástrojů peněžního trhu. Tato konzervativní část portfolia dodává fondu stabilitu a snižuje kolísání jeho hodnoty. Pro zvýšení potenciálu výnosu jsou do portfolia nakupovány akcie, jejich podíl je však velmi malý a dlouhodobě se pohybuje mezi 10 až 15 %. I takto malé množství akcií však dokáže dát portfoliu fondu velmi zajímavý potenciál vyššího zhodnocení.

Fond je optimální pro střednědobý investiční horizont třiroky a déle.

Měnové riziko portfolia fondu je aktivně řízeno.

Konzervativní Mix je optimálním řešením pro pravidelné investování.

Kontakt

Máte nějaké dotazy nebo chcete získat více informací?


Váš poradce v  České spořitelně vám rád pomůže.

 

Pravidelné komentáře o našich fondech na Erste AM Blog

Přečtěte si komentáře a analýzy z akciového sektoru, společensky odpovědných investic, východní Evropy nebo z rozvíjejících se trhů na investičním blogu společnosti Erste Asset Management.

Mohlo by vás zajímat