Zodpovědné investování

Gerold Permoser, Hlavní investiční manažer pro zodpovědné investování (CSIO)

“Podle OSN jsou udržitelné nebo zodpovědné investice investicemi, které výslovně zdůrazňují význam ekologických, sociálních a korporátních faktorů (ESG), jejichž cílem je podpora fungování a dlouhodobé stability finančních trhů. Tento investiční přístup předpokládá, že dlouhodobý udržitelný příjem závisí na stabilních, dobře fungujících a řádně řízených společnostech.”

Naše silné stránky

Náš investiční přístup

V rámci investičního oddělení společnosti Erste Asset Management se tým několika odborníků zaměřuje výhradně na otázku udržitelných investic. Investiční proces společnosti Erste Asset Management sleduje integrovaný přístup, který zahrnuje kladná a vylučující kritéria, kritéria angažovanosti a metodu nejlepšího ve své třídě. Nazýváme to dialogem, který vytvoříme se společnostmi, do kterých investujeme . Požadujeme informace prostřednictvím dopisů, konferenčních hovorů a firemních návštěv a často požadujeme další zlepšení. Základem tohoto procesu je ESG analýza ( Environmental, Social and Corporate Governance), která se týká ekologických, sociálních faktorů a také aspektů řízení společností.

Zodpovědné fondy

Mnohé mezinárodní studie potvrzují, že odpovědnost a výnos se vzájemně nevylučují. Udržitelné fondy Erste Asset Management podléhají přísným regulacím týkajících se ekologické politiky, správy a řízení společností a obecné společenské odpovědnosti firem. Naše udržitelné fondy jsou řízeny podle jasně strukturovaného investičního přístupu a mají prospěch z dlouhodobých trendů, jako je obnovitelná energie.

Je pro vás důležité dpovědné využívání zdrojů? Náš investiční tým pro zodpovědné investování zajišťuje, že do portfolia budou zařazeny pouze ty cenné papíry, které splňují přísná kritéria společensky a ekologicky zodpovědných investic.  

Výnosy ze zodpovědných investic

Erste Asset Management se pokouší měřit společenskou a ekologickou přidanou hodnotu získanou ze zodpovědných investic. Výsledky měření ovlivňují investiční rozhodnutí. Takto se snažíme zlepšit dopad našich činností na společensky odpovědném základě.

Erste Asset Management je první investiční společnost v Rakousku, která podepsala dohodu o globálních změnách podnebí z Montrealu. Přitom jsme se zavázali, že každoročně měříme a vydáváme naši "uhlíkovou stopu".