Cooperation and awards

To ensure the high quality of our sustainable investment processes and to strengthen our market leadership, we cooperate closely with a number of partners that specialise in sustainability. We complement our internal research with an external perspective, gain impartiality, and thus increase the impact of our engagement. To us, sustainability is a process that has to be developed on an ongoing basis. Therefore, we are members of a range of forums and associations that promote and research sustainability.

Certifications of our Responsible funds

4057f

Austrian Ecolabel

The Austrian Ecolabel verifies sustainable financial products regarding environmental and ethical/social aspects. Selection criteria are well defined and verified by external auditors. Funds awarded with the Austrian Ecolabel provide the required information according to the transparency guidelines of the European Sustainable and Responsible Investment Forum.

FNG-Siegel

The FNG-Siegel is the quality standard for sustainable investments in German-speaking countries.

Novethic SRI Label

The Novethic SRI Label is awarded to responsible funds that pursue a systematic management approach on the premise of ESG criteria.

List of funds with Responsible Investment Labels

Transparency

Transparency code

In accordance with the European SRI Transparency Code we publish accurate and up-to-date information on our RESPONSIBLE funds.

ERSTE RESPONSIBLE RESERVE
ERSTE RESPONSIBLE BOND
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE
ERSTE RESPONSIBLE BOND EMERGING CORPORATE
ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT

Cooperations

GES 

Jménem společnosti Erste Asset Management a ostatních investorů společnost GES komunikuje se společnostmi za účelem zdůraznění problémů udržitelnosti a podpory udržitelnosti v těchto společnostech.

ISS – voting partner

ISS (Institutional Shareholder Services)  shromažďuje všechny dokumenty z výročních valných hromad a mimořádných schůzí akcionářů společnosti Erste Asset Management. V této oblasti je společnost lídrem na trhu.

MSCI ESG – Research partner

MSCI ESG analyzuje rizikové faktory společností s ohledem na společensko udržitelnost..

Oekom research AG – Research partner

oekom je výzkumná agentura, která pravidelněohodnocuje na základě více než 100 parametrů společenské odpovědnosti více než 3 800 společností po celém světě (od roku 2017). Společnost se zaměřuje na velké, kótované společnosti, kótované společnosti se silnou vazbou na otázku společenské odpovědnosti a nekótované emitenty dluhopisů.

WWF_partnership_tab

WWF funds

The ERSTE WWF funds comply with the ecological and social requirements of the future.

PRI

Zásady odpovědného investování (PRI = Principles of Responsible Investment) představují rámec, jehož cílem je to, aby v investičním procesu byly brány na zřetel společenské a environmentální otázky. S touto iniciativou přišel v roce 2006 generální tajemník OSN Kofi Annan a tato iniciativa je kryta prostředky z programu životního prostředí OSN. Dosud podepsalo PRI okolo 400 manažerů spravujících aktiva s investičním objemem 14 bilionů USD. ERSTE-SPARINVEST se v roce 2009 přihlásila jako první rakouská investiční společnost k iniciativě PRI.

ERSTE RESPONSIBLE RETURN - The ESG magazín

Náš magazín o udržitelném rozvoji ERSTE RESPONSIBLE RETURN - ESG magazín pojednává o tématech, které jsou jak kontroverzní, tak aktuální a informují o našich zodpovědných fondech.

Mohlo by vás zajímat