Standardy pro všechny fondy

Všechny veřejně nabízené podílové fondy spravované EAM splňují tyto minimální standardy: