Zodpovědné fondy

Investice s ohledem na budoucnost

Co je to společensky zodpovědný fond?

Četné mezinárodní studie potvrzují, že odpovědnost a výnos se vzájemně neodporují. Udržitelné fondy společnosti Erste Asset Management investují do společností, které splňují přísná kritéria z hlediska environmentálních politik, správy a společenské odpovědnosti. Naše odpovědné fondy jsou řízeny podle jasně strukturovaného investičního přístupu a mají prospěch z udržitelných trendů, jako jsou obnovitelné formy energie.

Společensky zodpovědné fondy

Důležité upozornění:

Další informace a dokumenty o příslušných fondech naleznete kliknutím na název fondu ve výše uvedeném přehledu. Investování do cenných papírů a jiných investičních nástrojů v sobě vždy zahrnuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní, přičemž není zaručena návratnost investované částky. Minulá výkonnost přitom nezaručuje výkonnost budoucí. Případnému využití těchto informací by měla proto předcházet konzultace s odborným investičním poradcem, který zajistí, že plánovaná investice bude v souladu s potřebami a prioritami investora, a seznámí jej s případnými riziky konkrétní investice.

Mohlo by vás zajímat