Akciové fondy

Vhodná diverzifikace rizika

Investice do akciových fondů

Při investování do jednotlivých akcií byste měli neustále sledovat a aktivně spravovat své portfolio. Mnoho investorů považuje potřebné studium analýz za příliš složitý a časově náročný proces. Akciové fondy vám umožňují investovat do množství jednotlivých akcií, které vybrali naši portfolio manažeři. Tato široká diverzifikace snižuje riziko spojené s jednotlivými akciemi.

TOP STOCKS

ESPA STOCK BIOTEC

TOP STOCKS akciový podílový fond řízený pomocí investiční strategie “focus investing” (investice do koncentrovaného portfolia akcií).

Fond investuje do akcií obchodovaných na vyspělých akciových trzích (zejména v USA, Kanadě a v Evropě).

Jednotlivé společnosti jsou vybírány pomocí metody nazývané „stock picking“ (aktivního výběru jednotlivých akcií s dlouhodobým růstovým potenciálem).

Měnové riziko je aktivně řízeno.

Vzhledem k investiční strategii je fond vhodný pro pravidelné investování a jako součást akciové části investičního portfolia.

STOCK SMALL CAPS

ERSTE BOND CORPORATE PLUS

STOCK SMALL CAPS je akciový otevřený podílový fond, který je určen pro dynamické investory s dlouhodobým investičním horizontem.

Fond investuje do koncentrovaného portfolia akcií vydávaných podniky s nižší tržní kapitalizací (tzv. Small Caps) obchodované na rozvinutých akciových trzích Evropy a Severní Ameriky.

Investování probíhá aktivním výběrem jednotlivých akcií pro dlouhodobé zhodnocení (tzv. Stock-picking). Portfolio fondu reprezentuje zpravidla alespoň čtyřicet různých investičních nápadů s přibližně stejnou váhou.

Riziko vyplývající z investic do lokálních měn je aktivně řízeno pomocí dostupných zajišťovacích instrumentů.

Vzhledem k investiční strategii je fond vhodný pro pravidelné investování. 

Akciové fondy

Důležité upozornění:

Další informace a dokumenty o příslušných fondech naleznete kliknutím na název fondu ve výše uvedeném přehledu. Investování do cenných papírů a jiných investičních nástrojů v sobě vždy zahrnuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní, přičemž není zaručena návratnost investované částky. Minulá výkonnost přitom nezaručuje výkonnost budoucí. Případnému využití těchto informací by měla proto předcházet konzultace s odborným investičním poradcem, který zajistí, že plánovaná investice bude v souladu s potřebami a prioritami investora, a seznámí jej s případnými riziky konkrétní investice.

Kontakt

Máte nějaké dotazy nebo chcete získat více informací?


Váš poradce v  České spořitelně vám rád pomůže.

 

Pravidelné komentáře o našich fondech na Erste AM Blog

Přečtěte si komentáře a analýzy z akciového sektoru, společensky odpovědných investic, východní Evropy nebo z rozvíjejících se trhů na investičním blogu společnosti Erste Asset Management.

Mohlo by Vás zajímat