Akciové fondy

Vhodná diverzifikace rizika

Investice do akciových fondů

Při investování do jednotlivých akcií byste měli neustále sledovat a aktivně spravovat své portfolio. Mnoho investorů považuje potřebné studium analýz za příliš složitý a časově náročný proces. Akciové fondy vám umožňují investovat do množství jednotlivých akcií, které vybrali naši portfolio manažeři. Tato široká diverzifikace snižuje riziko spojené s jednotlivými akciemi.

TOP STOCKS

ESPA STOCK BIOTEC

TOP STOCKS akciový podílový fond řízený pomocí investiční strategie “focus investing” (investice do koncentrovaného portfolia akcií).

Fond investuje do akcií obchodovaných na vyspělých akciových trzích (zejména v USA, Kanadě a v Evropě).

Jednotlivé společnosti jsou vybírány pomocí metody nazývané „stock picking“ (aktivního výběru jednotlivých akcií s dlouhodobým růstovým potenciálem).

Měnové riziko je aktivně řízeno.

Vzhledem k investiční strategii je fond vhodný pro pravidelné investování a jako součást akciové části investičního portfolia.

STOCK SMALL CAPS

ERSTE BOND CORPORATE PLUS

STOCK SMALL CAPS je akciový otevřený podílový fond, který je určen pro dynamické investory s dlouhodobým investičním horizontem.

Fond investuje do koncentrovaného portfolia akcií vydávaných podniky s nižší tržní kapitalizací (tzv. Small Caps) obchodované na rozvinutých akciových trzích Evropy a Severní Ameriky.

Investování probíhá aktivním výběrem jednotlivých akcií pro dlouhodobé zhodnocení (tzv. Stock-picking). Portfolio fondu reprezentuje zpravidla alespoň čtyřicet různých investičních nápadů s přibližně stejnou váhou.

Riziko vyplývající z investic do lokálních měn je aktivně řízeno pomocí dostupných zajišťovacích instrumentů.

Vzhledem k investiční strategii je fond vhodný pro pravidelné investování. 

Akciové fondy

Důležité upozornění:

Další informace a dokumenty o příslušných fondech naleznete kliknutím na název fondu ve výše uvedeném přehledu. Investování do cenných papírů a jiných investičních nástrojů v sobě vždy zahrnuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní, přičemž není zaručena návratnost investované částky. Minulá výkonnost přitom nezaručuje výkonnost budoucí. Případnému využití těchto informací by měla proto předcházet konzultace s odborným investičním poradcem, který zajistí, že plánovaná investice bude v souladu s potřebami a prioritami investora, a seznámí jej s případnými riziky konkrétní investice.

Kontakt

Máte nějaké dotazy nebo chcete získat více informací?


Váš poradce v  České spořitelně vám rád pomůže.

 

Pravidelné komentáře o našich fondech na Erste AM Blog

Přečtěte si komentáře a analýzy z akciového sektoru, společensky odpovědných investic, východní Evropy nebo z rozvíjejících se trhů na investičním blogu společnosti Erste Asset Management.

Mohlo by Vás zajímat

Disclaimer

This material is an advertisement and serves only to provide additional information about the mutual funds managed by Erste Asset Management GmbH ("Erste AM").

Basic documents about the mutual funds are Fund rules ("Statut") and the Key Investor Information. Statutes of the Funds are submitted to the Czech National Bank in accordance with Czech law and their current versions are available at the registered office of Erste AM or on the website www.erste-am.cz.

The analyses and conclusions published in this material are of a general nature and do not take into account the personal needs of individual investors in terms of income, financial situation or risk tolerance. They are in no way investment recommendations. Any use of this information should therefore be preceded by consultation with a professional investment adviser to ensure that the planned investment is in line with the investor's needs and priorities and to inform the investor of the potential risks of the particular investment.

Where any return is mentioned in the information material, it should always be based on the principle that past returns are no guarantee of future returns. Any investment involves the risk of volatility in value and changes in exchange rates and the return on the original investment and the amount of any profit is in no way guaranteed. Past performance figures include the effect of fees, commissions and taxes associated with the management of the Fund. Only entry and exit fees related to the distribution of units, if any, are not included.

Erste AM and the managed investment funds registered in the Czech Republic are subject to the supervision of the Czech National Bank.