Dluhopisové fondy

Co je dluhopisový fond?

Jak název napovídá, u dluhopisových fondů je převážná část aktiv fondu tvořena obligacemi, tedy úvěrovými cennými papíry s fixním výnosem, který se emitent zavazuje vyplatit věřiteli v den splatnosti dluhopisu.  Tento typ fondů je vhodný pro investory, kteří chtějí dosáhnout vyššího zhodnocení než ve fondu peněžním a kteří mohou své peníze investovat na dva až čtyři roky.

Dluhopisové fondy

Důležité upozornění:

Další informace a dokumenty o příslušných fondech naleznete kliknutím na název fondu ve výše uvedeném přehledu. Investování do cenných papírů a jiných investičních nástrojů v sobě vždy zahrnuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní, přičemž není zaručena návratnost investované částky. Minulá výkonnost přitom nezaručuje výkonnost budoucí. Případnému využití těchto informací by měla proto předcházet konzultace s odborným investičním poradcem, který zajistí, že plánovaná investice bude v souladu s potřebami a prioritami investora, a seznámí jej s případnými riziky konkrétní investice.

Kontakt

Máte nějaké dotazy nebo chcete získat více informací?


Váš poradce v  České spořitelně vám rád pomůže.

 

Pravidelné komentáře o našich fondech na Erste AM Blog

Přečtěte si komentáře a analýzy z akciového sektoru, společensky odpovědných investic, východní Evropy nebo z rozvíjejících se trhů na investičním blogu společnosti Erste Asset Management.

Mohlo by vás zajímat