Dluhopisové fondy

Co je dluhopisový fond?

Jak název napovídá, u dluhopisových fondů je převážná část aktiv fondu tvořena obligacemi, tedy úvěrovými cennými papíry s fixním výnosem, který se emitent zavazuje vyplatit věřiteli v den splatnosti dluhopisu.  Tento typ fondů je vhodný pro investory, kteří chtějí dosáhnout vyššího zhodnocení než ve fondu peněžním a kteří mohou své peníze investovat na dva až čtyři roky.

Dluhopisové fondy

Důležité upozornění:

Další informace a dokumenty o příslušných fondech naleznete kliknutím na název fondu ve výše uvedeném přehledu. Uvedené informace nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství dle závazných právních předpisů. Investování do cenných papírů a jiných investičních nástrojů v sobě vždy zahrnuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní, přičemž není zaručena návratnost investované částky. Minulá výkonnost přitom nezaručuje výkonnost budoucí. Případnému využití těchto informací by měla proto předcházet konzultace s odborným investičním poradcem, který zajistí, že plánovaná investice bude v souladu s potřebami a prioritami investora, a seznámí jej s případnými riziky konkrétní investice.

Kontakt

Máte nějaké dotazy nebo chcete získat více informací?


Váš poradce v  České spořitelně vám rád pomůže.

 

Pravidelné komentáře o našich fondech na Erste AM Blog

Přečtěte si komentáře a analýzy z akciového sektoru, společensky odpovědných investic, východní Evropy nebo z rozvíjejících se trhů na investičním blogu společnosti Erste Asset Management.

Mohlo by vás zajímat

Zodpovědné fondy

Investiční tipy

Know-how fondů

Disclaimer

This material is an advertisement and serves only to provide additional information about the mutual funds managed by Erste Asset Management GmbH ("Erste AM").

Basic documents about the mutual funds are Fund rules ("Statut") and the Key Investor Information. Statutes of the Funds are submitted to the Czech National Bank in accordance with Czech law and their current versions are available at the registered office of Erste AM or on the website www.erste-am.cz.

The analyses and conclusions published in this material are of a general nature and do not take into account the personal needs of individual investors in terms of income, financial situation or risk tolerance. They are in no way investment recommendations. Any use of this information should therefore be preceded by consultation with a professional investment adviser to ensure that the planned investment is in line with the investor's needs and priorities and to inform the investor of the potential risks of the particular investment.

Where any return is mentioned in the information material, it should always be based on the principle that past returns are no guarantee of future returns. Any investment involves the risk of volatility in value and changes in exchange rates and the return on the original investment and the amount of any profit is in no way guaranteed. Past performance figures include the effect of fees, commissions and taxes associated with the management of the Fund. Only entry and exit fees related to the distribution of units, if any, are not included.

Erste AM and the managed investment funds registered in the Czech Republic are subject to the supervision of the Czech National Bank.