Funds for pension provisions - tax free profit allowances

Funds for pension provisions and tax-free profit allowances

The funds listed below are eligible to be held as securities coverage for Austrian pension provision requirements (§ 14 EStG in conjunction with § 25 PKG).

The eligibility of mutual funds as investments for the tax-free profit allowance was temporarily suspended by the government. Customers can again invest their tax-free profit allowances in the funds listed below for financial years beginning after 31 December 2016.

In addition to the funds listed below,  ERSTE IMMOBILIENFONDS is also eligible to be held as securities coverage for Austrian pension provision requirements.

Penzijní fondy

Důležité upozornění:

Další informace a dokumenty o příslušných fondech naleznete kliknutím na název fondu ve výše uvedeném přehledu. Investování do cenných papírů a jiných investičních nástrojů v sobě vždy zahrnuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní, přičemž není zaručena návratnost investované částky. Minulá výkonnost přitom nezaručuje výkonnost budoucí. Případnému využití těchto informací by měla proto předcházet konzultace s odborným investičním poradcem, který zajistí, že plánovaná investice bude v souladu s potřebami a prioritami investora, a seznámí jej s případnými riziky konkrétní investice.