Strategie pro řešení rizik udržitelnosti dle EU nařízení

 

Sdělení Erste Asset Management GmbH („EAM“) podle čl. 3 a 4 Nařízení (EU) 2019/2088 o strategiích pro řešení rizik udržitelnosti a nejzávažnějších negativních důsledků investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti.

Pod odkazemníže a v přiloženém pdf dokumentu naleznete ty nevýznamnější – podstatné nebo podle EAM pravděpodobně podstatné – negativní důsledky investičních rozhodnutí pro faktory udržitelnosti.